ศิลปะการแสดง ของ เด็กรุ่นอายุ 4-6 ปี

โดยจุดประสงค์หลักในคอร์สนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของน้องๆ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งยังฝึกความกล้าแสดงออก และเสริมสร้างจินตนาการ และประสาทสัมผัสที่ดี คอร์สศิลปะการแสดงนี้จะพาน้องๆไปสู่การค้นพบเหตุผลและความคิด การเชื่อมโยงระหว่างตัวพวกเขาเองกับสังคม เพื่อนำไปสู่สมดุลในการใช้ชีวิต การนำไปใช้งานได้จริง

สอนการแสดง

สอนการแสดง

โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ ลง คอร์ส Acting|Dancing|Singing เรียน 36 ครั้ง รวม 36 ชม. เพียง 16,900 บาทเท่านั้น

Acting For Kids เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.
Dancing แบ่งออกเป็น 2 Class สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
Class 1 Basic Movement & Listening Skill เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.
Class 2 Basic Ballet เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.
Singing For Kids เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.

ในกรณีที่ไม่ซื้อแพคเกจ
Acting For Kids 12 ครั้ง 12 ชม. ราคา 6,500
Dancing
Class Basic Movement & Listening Skill 12 ครั้ง 12 ชม. ราคา 6,500
Basic Ballet ราคา 6,500
Basic Hip-Hop ราคา 6,500
Singing For Kids ราคา 6,500

เด็กๆที่เรียนจะได้รับสิทธิ์ถ่ายโปรไฟล์และทำวิดีโอสำหรับทำงานฟรี

?? หากท่านใดสนใจทดลองคลาสฟรีในครั้งแรกได้ค่า

เริ่มเรียนวันอาทิตย์

Pin It on Pinterest

Shares
Share This