เรามาฟังความรู้สึกน้องๆในบรรยากาศการเรียนครั้งแรก ทั้งก่อนเริ่มเรียน และหลังเรีย…

เรามาฟังความรู้สึกน้องๆในบรรยากาศการเรียนครั้งแรก ทั้งก่อนเริ่มเรียน และหลังเรีย…

เรามาฟังความรู้สึกน้องๆในบรรยากาศการเรียนครั้งแรก ทั้งก่อนเริ่มเรียน และหลังเรียนกันจ้า #การแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก 7-12 ปี#รุ่นที่3กลุ่มที่1#MasterClassStudio#DekMasterClass...

Pin It on Pinterest