Don’t Rain on My Parade ของน้องกีต้ามาแล้วค่า
 จาก MasterClass Showcase ครั้งที่…

Don’t Rain on My Parade ของน้องกีต้ามาแล้วค่า จาก MasterClass Showcase ครั้งที่…

Don’t Rain on My Parade ของน้องกีต้ามาแล้วค่า จาก MasterClass Showcase ครั้งที่ 1 น้องกีต้าเป็นเด็กนักเรียนการแสดงรุ่นแรกเลย ตอนนี้น้องทำอะไรอยู่และเป็นยังไงบ้างน้า 💕💕💕#MasterClassStudio#MasterClassShowcase01#DekMasterClass...

Pin It on Pinterest