จบไปแล้วกับ MasterClass Showcase ครั้งที่ 4 ของเรา กับผลงานนักเรียนหลายรุ่นรวมกั…

จบไปแล้วกับ MasterClass Showcase ครั้งที่ 4 ของเรา กับผลงานนักเรียนหลายรุ่นรวมกั…

จบไปแล้วกับ MasterClass Showcase ครั้งที่ 4 ของเรา กับผลงานนักเรียนหลายรุ่นรวมกัน ขอบคุณทุกๆท่านที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณ BU Theatre Company ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ โรงละครให้พวกเราใช้จัดการแสดง...

Pin It on Pinterest