พรุ่งนี้หากใครไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ไหน MasterClass Studio ขอเชิญชวนร่…

พรุ่งนี้หากใครไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ไหน MasterClass Studio ขอเชิญชวนร่…

พรุ่งนี้หากใครไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ไหน MasterClass Studio ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กใน Theme “วันของการแบ่งปัน” เพื่อร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆร่วมกัน โดยเชิญชวนให้เด็กๆและทุกคนที่สนใจเข้างาน นำสิ่งของที่อยากส่งต่อไม่ใช้แล้วและอยากแบ่งปัน...

Pin It on Pinterest