สุดท้ายนี้ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งอาหารการกิน ขนม การช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ ประสานงานสถานที่ซ้อมใหญ่ คอยมารับมาส่งในการซ้อม บางคนมาไกลจากเชียงราย สงขลา ชลบุรี หัวหิน แม้ตลอดการเดินทางจะเต็มไปด้วยท้าทายต่างๆ แต่ด้วยพลังใจและแรงสนับสนุนจากทุกท่านทำให้เราทำมันให้ละครเวทีเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน หากงานนี้ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคงจะสำเร็จไม่ได้เลย

MasterClass Studio ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง นักแสดง ทีมงาน สปอนเซอร์และผู้ชมทุกท่านจากหัวใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ด้วยรักและคิดถึง
พี่ๆบ้าน MasterClass Studio
💕💕💕

 

Sign Up for Our New Fundamentals of Acting Course

Starting Saturday 20th of June 12-3pm. Sign up now and receive 75% discount on your first class! (500 Baht instead of 2,000 Baht)

In the Fundamentals of Acting Course you will learn:

1. About yourself and your Acting Tools

2. Find out and develop your potential

3. Become aware of what you truly want in your life and how you can unleash your potential

Click here for more details on the course

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This