เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ทาง MasterClass Studio จึงปิดโรงเรียน งดการเรีย…

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ทาง MasterClass Studio จึงปิดโรงเรียน งดการเรีย…

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ทาง MasterClass Studio จึงปิดโรงเรียน งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นมา และจะกลับมาจัดกิจกรรมตามปกติอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์เริ่มกลับมาสู่ปกติ...

Pin It on Pinterest