บรรยากาศบ้านเราเริ่มค่อยๆกลับมาจากวันหยุดยาวจากโควิด ฮอลลิเดย์กันแล้ว เราเริ่มกล…

บรรยากาศบ้านเราเริ่มค่อยๆกลับมาจากวันหยุดยาวจากโควิด ฮอลลิเดย์กันแล้ว เราเริ่มกล…

บรรยากาศบ้านเราเริ่มค่อยๆกลับมาจากวันหยุดยาวจากโควิด ฮอลลิเดย์กันแล้ว เราเริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอนบางคลาสแล้ว เปิดถ่ายรูปตามปกติ และให้กับมาเข้าสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ เรายังคงเฝ้าระวังความปลอดภัยกันอยู่ ถ้าภายในเดือนกรกฎานี้ถ้าสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่าง...

Pin It on Pinterest