เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้ว 19.30  

ใครยังไม่มีบัตร walk in หน้างานได้เลยนะค่า …

เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้ว 19.30 ใครยังไม่มีบัตร walk in หน้างานได้เลยนะค่า …

เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้ว 19.30 😭 ใครยังไม่มีบัตร walk in หน้างานได้เลยนะค่า แต่ที่นั่งรอบสุดท้ายนี้บอกเลยว่าแน่นมาก รีบจังรีบจอง มาให้กำลังใจกันนะค่าา ผู้กำกับการแสดง : วรัญญา สุนทรแต บทละครโดย : ณัฐพล โพธิ์แก้ว , ถนอมพงศ์ เกื้อรอด แรงบันดาลใจจาก : Uncle Gandhi...

Pin It on Pinterest