น้องกานติ EP.2 มาแล้วค้าบ กานติบ่นคิดถึงพี่ๆทุกวันเลย

ห้องเรียนธรรมชาติ EP.2 
 …

น้องกานติ EP.2 มาแล้วค้าบ กานติบ่นคิดถึงพี่ๆทุกวันเลย ห้องเรียนธรรมชาติ EP.2 …

น้องกานติ EP.2 มาแล้วค้าบ กานติบ่นคิดถึงพี่ๆทุกวันเลย ห้องเรียนธรรมชาติ EP.2 Week: ขึ้นดอยไปทำดี กับ เสื้อดำธรรมดี ( ปลายปีที่แล้ว) ค้าบผม🚗🚙🌳⛅️🌈⛺️ การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พาลูกไปเรียนรู้ชุมชน แหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น สอนให้เค้ามองโลกกว้างขึ้น...

Pin It on Pinterest