เกี่ยวกับเรา

มาสเตอร์คลาส สตูดิโอ อุทิศตัวให้กับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและมนุษยชาติ โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลักของเรา

แกนสำคัญของสถาบันของเรา คือ

  1. ทัศนคติแห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องการปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ที่ดีให้นักเรียนของเราได้ซึมซับ เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้และวันหนึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดทัศนคติสืบต่อไป

2. การค้นหาความจริงด้วยตนเอง

เราสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนค้นหาตัวตนของตัวเอง ค้นหาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใคร ต้องการอะไร แล้วจึงพัฒนาตัวเองให้ตรงกับตัวตนที่แท้จริง การค้นพบตัวเองนี้จึงจะนำไปสู่ความเข้าใจในผู้อื่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นศิลปิน

3. การพัฒนาองค์ความรู้

การศึกษาเล่าเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้จากคำบอกเล่า คำสอน ตำรา ซึ่งเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ จากการที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่ล้ำค่าและยั่งยืน ดังนั้นเราจึงช่วยให้นักเรียนของเราได้พัฒนาความรู้จากประสบการณ์จริงของตนเอง

4. การนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติ

หลังจากการพัฒนาความรู้ เราส่งเสริมให้นักเรียนของเรานำเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ เพราะเราตระหนักดีว่าการพัฒนาเพียงอย่างเดียว จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อันใดหากนักเรียนไม่รู้ว่าจะนำเอาความรู้ความสามารถมาใช้ได้อย่างไร เช่น เราทุกคนอาจรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือแก้ปัญหา

5. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน)

ความรู้ที่ได้จากการเรียนกับเรา ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นนักแสดงที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นในสังคมเมื่อพวกเขารู้จักนำเอาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เราอยากจะเห็นนักเรียนของเราเป็นนักแสดงที่ดี เป็นนักแสดงที่ช่วยเหลือสังคม

เป็นศิลปินนักแสดงที่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน

6. การขยายขอบเขตความตระหนักรู้ไปยังมนุษยชาติ

เป้าหมายสูงสุดของสถาบันของเรา คือการได้เห็นผลงานของนักเรียนที่สร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และขยายขอบเขตความตระหนักรู้ไปยังมวลมนุษยชาติ

หลักสูตรที่นำเสนอ

เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ

หลักสำคัญของการแสดง สำหรับเด็กเล็ก

เป็นหลักสูตรเพื่อฝึกจินตนาการ การแสดงออก ฝึกทักษะการรับรู้ และการแสดง สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี

หลักสำคัญของการแสดง สำหรับเด็กโต

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี

หลักสำคัญของการแสดง สำหรับเยาวชน

สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี

หลักสำคัญของการแสดง สำหรับบุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18-99 ปี

หลักสูตร การเรียนร้องเพลง

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ

หลักสูตร การเต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ

Testimonials

What People are Saying

“Great Energy and Spirit”

“My 7 year old daughter loved this masterclass. Lots of teachers with real life industry experienced and know how. Great energy and spirit from everyone really brought the best out in the kids. Bilingual teachers too. 5 stars from me!”

Liam Anderson, Director

“Happiness for the whole family”

“Happiness for the whole family. Come here and you will find out what real performing arts is!!

TK’s Mom

“Like a second home”

“#NotJustaStudio #NotJustASchool…

But this is a place where children can explore their physicality, develop their character, do the things they love, and move forward towards their dream. <3

I recommend this place and these teachers. They aren’t just great at teaching, but teach with the spirit of an educator. They pull out the best out of your kids and give great advice that comes from the heart.

#WarmAsIfItWasASecondHome”

Nong Earn’s Mother

“Like achievement is family, is love, is hope that we will stay together”

“The pinnacle of Happiness MasterClass Studio Classes for children with a dream. Practice, learn, develop, small steps but secure.

Singing, Dancing and Acting with an outstanding team of teachers that help the children develop their dreams. We walk together to follow our dreams.

We have love, good hopes for the future. And the goal of the path that we are walking together is our dream.

Like achievement is family, is love, is hope that we will stay together.

I trust and love this institution.”

Nong Guitar’s Mom, Mae Pel (Chanita Pachoto)

Hours of Operation
MON – SUN
08:00am – 10:00pm
MasterClass Studio – Performing Arts School and Creative Learning Space

6/1 Ladprao 25
Wangthong Lang
Bangkok, Thailand

Mobile: +66 869488384

Email: info@masterclass-studio.com

 

Drop Us a Line

Don’t be shy. Let us know if you have any questions!

Pin It on Pinterest