ด่วน!!! ตามหานักแสดง Transgender หรือนักแสดงชายที่สามารถเล่นเป็นผู้หญิงได้ เป็น…

ด่วน!!! 🎥🎥🎥🎥🎞🎬🎬 ตามหานักแสดง Transgender หรือนักแสดงชายที่สามารถเล่นเป็นผู้หญิงได้ เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของ Australia Series (Crime -Drama) 📍คาแรคเตอร์ ดู strong 📍ต้องมีประสบการณ์ทางการแสดงและมีทักษะในการแสดงที่ดี 📍สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 📍ลุคไทยหรือเอเชีย 📍ถ่ายทำ...

Pin It on Pinterest