ประกาศเลื่อนการจัดค่าย “Summer Camp2020 Into the wood” เนื่องจากอยู่ในระยะเฝ้าระ…

ประกาศเลื่อนการจัดค่าย “Summer Camp2020 Into the wood” เนื่องจากอยู่ในระยะเฝ้าระ…

ประกาศเลื่อนการจัดค่าย “Summer Camp2020 Into the wood” เนื่องจากอยู่ในระยะเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด19 เข้าสู่ระยะที่ 3 เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสเราจึงขอเลื่อนออกไปและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อถึงระยะปลอดภัยเราจะกลับมาจัดกันใหม่...

Pin It on Pinterest