Version 2 – โรงเรียนสอนเต้นสำหรับเด็ก ลาดพร้าว 25 –  โดย MasterClass Studio Bangkok

Version 2 – โรงเรียนสอนเต้นสำหรับเด็ก ลาดพร้าว 25 – โดย MasterClass Studio Bangkok

โรงเรียนสอนเต้นสำหรับเด็ก ลาดพร้าว (For English see below) สัปดาห์นี้ dance class น้องๆได้เรียนกับครูโจฮัน สนุกสนานกันทีเดียว น้องๆคนไหนที่สนใจสมัครเรียนเต้นกับครูโจฮันหรือครูดุจเดียร์ ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ เรียน 12 ครั้ง เพียง 6,900 บาท...
โรงเรียนสอนเต้นสำหรับเด็ก ลาดพร้าว –  โดย MasterClass Studio Bangkok

โรงเรียนสอนเต้นสำหรับเด็ก ลาดพร้าว – โดย MasterClass Studio Bangkok

ศิลปะการแสดง ของ เด็กรุ่นอายุ 4-6 ปี โดยจุดประสงค์หลักในคอร์สนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของน้องๆ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งยังฝึกความกล้าแสดงออก และเสริมสร้างจินตนาการ และประสาทสัมผัสที่ดี...

Pin It on Pinterest