โรงเรียนสอนร้องเพลงสำหรับเด็ก ลาดพร้าว ซอย 25 – MasterClass Studio

โรงเรียนสอนร้องเพลงสำหรับเด็ก ลาดพร้าว ซอย 25 – MasterClass Studio

ศิลปะการแสดง ของ เด็กรุ่นอายุ 4-6 ปี โดยจุดประสงค์หลักในคอร์สนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของน้องๆ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งยังฝึกความกล้าแสดงออก และเสริมสร้างจินตนาการ และประสาทสัมผัสที่ดี...

Pin It on Pinterest