ฝากเพจของน้องกานติ ลูกชายครูจูนด้วยจ้า เป็นเรื่องราวของห้องเรียนของกานติและ Home…

ฝากเพจของน้องกานติ ลูกชายครูจูนด้วยจ้า เป็นเรื่องราวของห้องเรียนของกานติและ Home…

ฝากเพจของน้องกานติ ลูกชายครูจูนด้วยจ้า เป็นเรื่องราวของห้องเรียนของกานติและ Homeschooling เราบูรณาการการเรียนรู้เข้ามาอยู่ในกระบวนการเล่นและกิจกรรมต่างๆ ใครสนใจเข้าไปติดตามกันได้นะคะ Gandhi ‘s story ห้องเรียนธรรมชาติ EP.1 ของกานติใน Week :...

Pin It on Pinterest