วันนี้ MasterClass มีภาพบรรยากาศในคลาส Intensive Acting by Kru June มาฝากให้ได้ช…

วันนี้ MasterClass มีภาพบรรยากาศในคลาส Intensive Acting by Kru June มาฝากให้ได้ช…

วันนี้ MasterClass มีภาพบรรยากาศในคลาส Intensive Acting by Kru June มาฝากให้ได้ชมกัน เด็กๆได้รับโจทย์ให้เล่นตามบทละคร แล้วครูบอกให้ Improvise เพื่อตั้งรับสถานการณ์กับสิ่งที่ไม่คาดฝันขณะการแสดง งานนี้บอกเลยว่าเด็กๆดูจริงจังมาก เรามารับชมภาพกัน !!...

Pin It on Pinterest