กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็…

กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็…

กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็ป”วันของการแบ่งปัน” โดยหัวใจหลักของวันนี้คือ เราจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและอยากส่งต่อมาเพื่อให้เพื่อนๆและเด็กๆที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ขอบคุณทุกคนที่นำของที่ตนเองมี...

Pin It on Pinterest