– อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-
ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส พว…

– อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด- ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส พว…

– อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด- ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส พวกเราเองต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคระบาดในครั้งนี้ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือส่วนรวมและบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย แต่การอยู่บ้านอย่าง productive...

Pin It on Pinterest