“ชีวิตคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ จงกล้าออกเดินทางไปพร้อมจินตนาการ”

ทำไมปีเตอร์แพนถ…

“ชีวิตคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ จงกล้าออกเดินทางไปพร้อมจินตนาการ” ทำไมปีเตอร์แพนถ…

“ชีวิตคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ จงกล้าออกเดินทางไปพร้อมจินตนาการ” ทำไมปีเตอร์แพนถึงเป็นขวัญใจเด็กๆ จริงๆ แล้วเด็กทุกคนมักจะมีที่ที่นึงที่อยู่แล้วมีความสุข ที่ที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัย ที่ที่จะ belong กับมัน ซึ่งอาจจะมีอยู่จริงหรืออาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้...

Pin It on Pinterest