บรรยากาศการ Audition Peter pan วันที่ 2 เริ่มแล้วจ้า สนุกมากเลย ช่วงเช้าผ่านไปเร…

บรรยากาศการ Audition Peter pan วันที่ 2 เริ่มแล้วจ้า สนุกมากเลย ช่วงเช้าผ่านไปเร…

บรรยากาศการ Audition Peter pan วันที่ 2 เริ่มแล้วจ้า สนุกมากเลย ช่วงเช้าผ่านไปเร็วมาก แต่ยังเหลือช่วงบ่ายอยู่น้า รอบสุดท้ายของการAudition คือรอบ 16.00 น.ใครที่สนใจยังมาทันนะคะ...

Pin It on Pinterest