คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเปิดแล้วนะคะ 

คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐาน (Fundame…

คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเปิดแล้วนะคะ คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐาน (Fundame…

คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเปิดแล้วนะคะ 🎭🎥📷 คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐาน (Fundamental Of Acting) สำหรับน้อง อายุ 7-12 ปี และ 13-17 เปิดแล้วนะคะ ราคาสุดคุ้มเพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น เรียนทั้งคอร์ส 3 เดือน 12 ครั้ง 24 ชั่วโมง พร้อม Final Showcase รวมทั้งคอร์สเพียง...

Pin It on Pinterest