กิจกรรมดีๆรับปิดเทอมมาแล้วจ้า
ค่ายจิ๋วกู้โลก
ตอน ตามหาผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล

เมื่อขยะมีมากกว่าฝูงปลาในทะเล เหล่าสัตว์น้ำน้อยใหญ่ต่างร้องไห้ เต่าตัวน้อยถูกรุกรานที่อยู่ เหล่านักละครตัวจิ๋ว จึงออกไปฟังเสียงของท้องทะเลและตามหาผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลที่จะกอบกู้ทะเลได้ เพื่อสร้างละครแทนเสียงของท้องทะเล “เมื่อทะเลพูดได้…”
กับค่ายศิลปะการแสดงและนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหล่าจิ๋วกู้โลกจะต้องออกไปสำรวจท้องทะเล ดำน้ำ ไปเยี่ยมบ้านของเต่าทะเล ปลูกป่าและเก็บข้อมูลเพื่อสร้างละคร และจะเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ท้องทะเลของเราได้ กับค่าย 3 วัน 2 คืน ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ค่าใช้จ่ายคนละ 8,500 บาท

Highlight✨
ดำน้ำดูปะการัง ที่อ่าวแสมสาร
เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ
ปลูกปะการัง
ร่วมกันทำละครสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องราวจากท้องทะเล “หากท้องทะเลส่งเสียง

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 8,500 บาท🎀
1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน
2. อาหาร 7 มื้อ (รวมอาหารว่าง)
3.เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ
– ค่าเข้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ
– ค่ากิจกรรมCSRปลูกปะการังชายฝั่ง
4. อุปกรณ์สำหรับละครและศึกษาธรรมชาติ

จุดประสงค์🎉
เพื่อให้น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำละครสร้างสรรค์ (Creative Drama)
เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกัน ให้น้องได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนักการละคร ทำหน้าที่ส่งสาร (Message) ถึงผู้ชม ตระหนักเห็นและเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว และในสังคมโลกของเรา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมและปลูกจิตสำนึกในการเห็นถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติ รู้วิธีการปกป้อง รวมถึงช่วยกัน อนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติทางท้องทะเล

สนใจสมัครได้ที่
FB Page : MasterClass Studio
Line ID : Annodominiz
Call : 095-9649765 (พี่แอน)
063-9965222 (พี่จูน)

Online Acting Course

Sign Up for Our New Fundamentals of Acting Course

Starting Saturday 20th of June 12-3pm. Sign up now and receive 75% discount on your first class! (500 Baht instead of 2,000 Baht)

In the Fundamentals of Acting Course you will learn:

1. About yourself and your Acting Tools

2. Find out and develop your potential

3. Become aware of what you truly want in your life and how you can unleash your potential

Click here for more details on the course

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This