ให้ภาพเล่าเรื่อง

เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอน ของ มาสเตอร์คลาส สตูดิโอ เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง ผ่านภาพถ่ายและวิดีโอ ที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการแสดง การเต้นและการร้องเพลงของเรานั้น ทั้งสนุกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เราพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานของคุณ กล้าคิด กล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจในตนเองและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Hours of Operation
MON – SUN
08:00am – 10:00pm
MasterClass Studio – Performing Arts School and Creative Learning Space

6/1 Ladprao 25
Wangthong Lang
Bangkok, Thailand

Mobile: +66 869488384

Email: info@masterclass-studio.com

Drop Us a Line

Don’t be shy. Let us know if you have any questions!

Sign Up for Our New Fundamentals of Acting Course

Starting Saturday 20th of June 12-3pm. Sign up now and receive 75% discount on your first class! (500 Baht instead of 2,000 Baht)

In the Fundamentals of Acting Course you will learn:

1. About yourself and your Acting Tools

2. Find out and develop your potential

3. Become aware of what you truly want in your life and how you can unleash your potential

Click here for more details on the course

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest